Das
Fontanals de Cerdanya
Guils de Cerdanya
Some of the ilustrations:
Lles
Martinet
Puigcerdà