Riu Borró -->
Pla de Tapioles -->
Algunes de les il·lustracions:
La riera -->