Època de llegendes i pors -->
Fra Rimila -->
Dret de castellatje -->
Condemnat a mort -->
Cavallers al castell del Cos -->
Època sarraina -->
Casament d'un senyor feudal -->
Justa medieval al Castell d'Oix -->
Terra de trobadors i joglars -->
Algunes de les il·lustracions:
El bufó del castell -->
Dret de "ius maltractandi" -->